­X3Mgolf

Kvalitet til golfanlæg

Stand
6,1
Branche
Golf, Græsudstyr, Pleje af grønne områder, Transport, Værktøj & tilbehør
Hjemmeside
X3Mgolf.dk

­X3Mgolf

Sikrer adgang til de originale produkter og den fulde garanti og service på produkterne"De bedste produkter med den højeste service"
​​Sætter en ære i at nå frem til den mest optimale løsning for vores samarbejdspartnere"Hvad vi ikke har det skaffer vi"

Link: www.x3mgolf.dk

X3Mgolf Deep Tine Aerator

Deep Tine Aerator


En dybde-gående prikker, som lufter toplaget helt ned til 40 cm, for hver 2 cm. På denne måde blandes overfladevand sammen med luft ned i mulden. Dette giver en dyb iltning i rodzonen. Også toplaget brydes, hvilket også giver bedre vækst, og der­ved styrker turfen.

 • Virkelig god maskine til dyb iltning
 • Særlig vigtig for kompakte brugs- og sportsarealer.

VCollector


VCollector er en vertikalskærer, der fjerner organisk materiale og ukrudt. Med en kraftig kombinations rotor, som roterer modsat kørselsretningen med præcise klippe bevægelser og særlige 3mm skæreblade i rustfrit stål. Meget effektiv mod ukrudt, for selv tykke rødder skæres over i en arbejdsdybde på ned til 5 cm.

Skærebladene er desuden udstyret med særlige vinger, der skaber et luftindtag hvorved the afklippede materiale suges op i opsamlings beholderen. Dette efterlader en turf fri for langt det meste afklip.

 • Arbejdshastighed på op til 12 km/h
 • Meget effektiv kombinations rotor
 • Opsamlingsbeholder: 400-530 L

X3Mgolf Sandfiller SF120

Sandfiller


En vertikal skærer, der fræser render (ca. 4 cm) og sam­tidig op­fylder med rent tørt sand. Lige­ledes sam­tidig op­samles det op­fræsede filt i en separat beholder, der let kan tøm­mes.

Rotor­klip­peren er for­synet med hårde metal­klinger, hvor en anord­ning der skab­er en luftstrømning flyt­ter det opfræsede filt. Filtet flyt­tes her­ved til en tip­bar be­holder, der let kan tøm­mes fx næste gang sand­beholderen skal fyldes op.

Sand­behold­eren kan fyldes med tørt sand. Sandet tilføres straks den fræsede rende via et hy­dralisk transportbånd og en sand­op­fylder i rust­frit stål. Fordi sandfilleren tilfører sand øjeblik­keligt, vil det øvre lag for­blive sta­bilt.


For­uden salg til­byder X3Mgolf og­så ud­lej­ning af sand­filleren. Kontakt X3Mgolf for at høre nærmere.

Sandspreader

Sandspreader


Ideel til justerbar, præcis og jævn spredning af ikke bare sand men også andre materialer. Justerbare hastigheder og mængder gøres mulig af trans­port­båndets og måler­kammerets funktion­aliteter. Den rette sammen­sætning af toplaget gør at over­skudsvand lettere for­damper, ilt kan tilgå turfen og mindre organisk materiale dan­nes i top­laget.

 • Mål: 190-470 x 100-245 x 90-190 cm
 • Vægt: 625-1425 kg
 • Effekt: 30-65+ hk

Combiseeder


Combiseeder er en såmaskine med to spikeruller, der ganske skånsomt såvel prikker som sår i hele maskinens bredde (120-240 cm). De to børster sikrer at frøene skubbes ned i hullerne.

 • Udstyret med 2 ballast vandtanke
 • Sår 3-50 g frø pr. m2
 • Åbning er justerbar med håndtag

X3Mgolf Top Clean

TopClean


TopClean er maskinen til at rengøre kunst­græs for alt det snask, der måtte ligge på det, som fx blade og kviste.

Hastigheden af børs­ternes rotation til­pas­ses auto­matisk kørsels­hastighed (op til 10 km/t). Børsterne kaster det op­sam­lede materiale / snavs op i en vibrerende sigte, hvor det sorteres efter størrelse, op­fyldnings materiale som fx gummi­granulater passerer let igennem sigten, og falder tilbage på kunst­græsset. Det tilbage­værende materiale - der er større end hul­lerne i sigten - havner i opsamlings­bakker på siden af maskinen.

Op­samlings­bakker tages af og tømmes i en dertil hørende affalds­container, og så er banen rengjort!