Udstillerbetingelser

Betingelser for udstillere på Maskiner under Broen

Betalingsbetingelser

50 % af standlejen betales 1. februar 2020, og resten senest den 1. juni 2020. Ved tilmelding efter den 1. juni 2020 faktureres hele standlejen umiddelbart efter tilmelding med betalingsfrist 10 dage. Ved for sen indbetaling beregnes renter.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er senest den 1. august 2020. Tilmeldingen er bindende ved indsendelse af tilmeldingsskemaet. Afmelding skal foretages skriftligt inden den 1. juni 2020 mod betaling af 50 % af standlejen. Ved afmelding efter 1. juni 2020 faktureres det fulde beløb.

Bemanding og reklamering

Standene må bemandes med firmaets egne medarbejdere. Det er kun tilladt at være repræsenteret med medarbejdere fra andre firmaer, såfremt disse firmaer udstiller på Maskiner under Broen (MuB20). Der må ikke ved skilte eller lignende reklameres for andre firmaer eller for produkter, som ikke normalt forhandles af det udstillende firma. Dette gælder dog ikke, hvis produktleverandøren selv udstiller på MuB20. Overtræder man ovenstående, vil man blive faktureret for ekstra standleje.

Ansvar og erstatning

Udstillerne har ansvaret for de udstillede genstande gældende for både tyveri og skader. Ansvaret omfatter også skader på udstillingsarealet eller udstillingsværtens ejendom. Bemærk, at under udstillingen påhviler det udstillerne at overholde gældende arbejdsmiljøregler. Ved demonstrationer af maskiner og redskaber skal gældende sikkerhedsforskrifter ligeledes overholdes.

Adgangstegn

Som adgangstegn gælder adgangskort for udstillere og billetter for besøgende. Køb af stand på MuB20 inkluderer gratis adgangskort til personale og billetter til gæster. Udstillere kan invitere kunder og forretningsforbindelser elektronisk via et link, man får tildelt ved tilmelding.

Parkering

Under udstillingen er parkering uden for egen stand, på veje og rabatter ikke tilladt. Indkørsel skal ske minimum 30 min. før, at udstillingen åbner for besøgende, og udkørsel må først ske efter udstillingen er lukket. Under udstillingen må der ikke køres med bil eller maskiner på området. Al kørsel kan kun foregå på anviste veje.

Åbningstider

Udstillingen er åben onsdag 26. august og torsdag 27. august 2020, begge dage fra kl. 9:00 til 16:00. I dette tidsrum skal standene være bemandet.

Opstilling

Udstillingsområdet er åbent for opstilling fra mandag den 24. august til tirsdag den 25. august 2020 i tidsrummet fra kl. 7.00 til 19.00.

Vagtordning

Udstillingsområdet vil uden for udstillingens åbningstid blive bevogtet af vagtselskab. Bevogtningen sker fra mandag den 24. august kl. 17.00 til fredag den 28. august 2020 kl. 7.00.

Nedtagning

Nedtagning må først påbegyndes torsdag den 27. august 2020 kl. 16.00. Området skal være ryddet senest fredag den 28. august kl. 16.00. Hvorefter tilbageværende udstillingseffekter vil blive fjernet af MuB20 på udstillerens regning. Udstillernes forsikringring skal dække risikoen for hærværk, tyveri og lignende i hele perioden fra opstilling til afhentning.

Aflevering af udstillingsarealer

Arealerne skal afleveres i den stand, de befandt sig i før udstillingens begyndelse, dvs. retableret og opryddet. Der vil være opstillet containere til affald. Hvis retablering og oprydning efter udstillingsledelsens skøn ikke er udført, har MuB20 ret til at foretage retablerings- og rengøringsarbejder for udstillerens regning.

Installationer

Der opstilles fuld service toiletter på området. El-installationer til standene påbegyndes ugen før, men kan først forventes færdige dagen før udstillingen åbner. Pris for el på standen er kr. 1.000,- (230V – 13A)