Dansand

Danmarks sandspecialist

Stand
6,0
Branche
Byrum & Outdoor, Golf, Pleje af grønne områder
Hjemmeside
dansand.dk

Dansand

Dansand er Danmarks sandspecialist. I mere end 50 år har vi indvundet og forædlet kvartssand til industrien og detailhandelen.
Men vi udvikler også specialprodukter til anlæg og pleje af sportsanlæg, legepladser og grønne arealer. Vi tilbyder topdressinger, vækstjorde, planteblandinger, filterjorde, faldsand og stigrus – alt sammen baseret på vasket og sigtet kvalitetssand og produceret på vores automatiske produktionsanlæg. Det sikrer dig præcise kornkurver og ensartede kvaliteter - hver gang.

Sand er et specialprodukt, der kræver viden. Fra undergrund til færdigt produkt gennemgår det en række teknisk krævende forædlingsprocesser. Vi vasker og klassificerer sandet, tørrer og sigter det i forskellige fraktioner og tilsætter i nogle tilfælde også additiver til sandet.

DANSAND Superdres® er udviklet til den løbende topdressing af greens. Superdres® består af rundkantet kvartssand, som vi har vasket helt rent for ler, finstof og organisk materiale. Hvis Superdres® indgår i et regelmæssigt topdressingprogram, er det et meget effektivt middel til at fortynde filt i greens og skabe jævne, faste overflader.

DANSAND® Allétræsmuld er en homogen og ukrudtsfri blanding, som består af naturlige indholdsstoffer: Sand, kompost, spagnum og organiske jordforbedringsmidler i form af NPK, Animix og hornspåner. Det er effektiv sammensætning, som sikrer træer og buske i byrummet optimale vækstbetingelser uden brug af kunstige gødningsstoffer. Jordstrukturen sikrer, at rødderne får ekstra god iltning og tilførsel af vand i det udfordrende bymiljø.

DANSAND® Boldtopdressing er et økonomisk attraktivt produkt, og et oplagt valg hvis du ønsker at topdresse og tilføre næring i samme arbejdsproces. Hvis du topdresser din bane eller dit grønne areal med DANSAND® Boldtopdressing, opnår du en bedre og mere ensartet overflade uden ujævnheder og brugsspor, samtidig med at du giver græsset rigtigt gode vækstbetingelser.