Maskiner under Broen klæder fagfolk på til drift af kunstgræsbaner

NYT MINISEMINER: Drift af kunstgræsbaner

Maskiner under Broen klæder fagfolk på til drift af kunstgræsbaner

MINISEMINAR: Maskiner under Broen løfter nu sløret for det første af udstillingens række af faglige lynkurser. Det sker med miniseminaret ”Drift af kunstgræsbaner” som vil kaste lys over et driftsområde, der bliver grebet meget forskelligt – og til tider tilfældigt – an.

Der kommer flere og flere kunstgræsbaner i Danmark. Men de bliver drift vidt forskelligt. Miniseminaret “Drift af kunstgræsbaner” vil samle erfaringer og give inspiration til de driftsansvarlige landet over. Foto: Alex Moreno (KLIK FOR AT HENTE BILLEDE I HØJ OPLØSNING)

Antallet af kunstgræsbaner stiger og stiger. Det samme gør udfordringerne med rent faktisk at vedligeholde banerne korrekt, for der findes lige så mange driftsmanualer, som der findes leverandører af de populære græstæpper. Den udfordring tager Maskiner under Broen nu på sig med miniseminaret ”Drift af kunstgræsbaner”. Her vil groundsman i Næstved Kommune, Alex Moreno præsentere sine erfaringer og en testbaseret tilgang til driften af kommunens kunstgræsbaner, og det er der brug for, understreger han.

”Hvis man som kommune har flere forskellige kunstgræsbaner, så har man én leverandør, som siger at driften skal foregå på én måde og en anden leverandør som siger, at driften skal foregå på en anden måde, og måske også en maskinleverandør, som anbefaler en helt tredje slags maskiner. Og tit modsiger anbefalingerne hinanden,” fortæller Alex Moreno og pointerer, at derfor er det ikke muligt at komme med en samlet brugsanvisning for, hvordan alle bør drifte deres kunstgræsbaner. Tværtimod bør hver driftsansvarlig vurdere sine egne baner og teste, hvilken effekt de forskellige driftsformer rent faktisk har, mener han.

”Kunstgræsbaner er et dødt materiale og giver dig ingen ledetråde. Almindeligt græs ”fortæller” dig, om det har brug for vand, gødning eller andet, men med kunstgræs er man nødt til at teste banerne. Hvad betyder det eksempelvis for boldrullet, at der kommer en ekstra 1-3 mm gummigranualt på? Eller er der en skole i nærheden, hvor børn træner med almindelige sko på kunstgræstæppet i stedet for fodboldstøvler? Der er mange forhold, man er nødt til at have overblik over for at kunne tilrettelægge sin drift. Men når jeg kommer rundt på banerne landet over, oplever jeg, at folk nogle gange bare får en kost, en traktor og et gumminet og uden yderligere information bliver bedt om at gå i gang med at drifte kunstgræsbanerne. Og det er altså opskriften på at begå potentielt meget dyre fejl, for når et kunstgræsstrå først er knækket, rejser det sig ikke igen,” siger Alex Moreno.

Han håber derfor, at driftsansvarlige fra hele landet vil lægge vejen forbi Middelfart til august og overvære miniseminaret og deltage i den efterfølgende dialog for at få så mange erfaringer på bordet som muligt.

Hvis et kunstgræsstrå knækker, rejser det sig ikke igen. Derfor er det vigtigt at have styr på driften. Det kan være svært på grund af forskellige anbefalinger fra leverandørerne. Miniseminaret “Drift af kunstgræsbaner” på Maskiner under Broen kaster lys over udfordringen. Foto: Alex Moreno (KLIK FOR AT HENTE BILLEDE I HØJ OPLØSNING)

Kunstgræs absolut ikke driftfri

Bestyrelsesmedlem i Groundsman Association Denmark og entrepriseleder i Kolding Kommunes Entreprenørafdeling, Knud Høeg Rasmussen, vil bistå Alex Moreno til miniseminaret, som han faktisk selv anbefalet Maskiner under Broen at få arrangeret.

”Jeg mente, at der var behov for dette kursus, da der bliver flere og flere kunstgræsbaner, men der er ikke meget i groundsman-uddannelsen om drift af kunstgræsbaner. Og jeg oplever, at mange fagfolk er lidt på bar bund, for de bliver mødt med en bred vifte af vidt forskellige tilgange til opgaven. Derfor tror jeg, at mange vil have godt af at komme og høre om Alex Morenos testbaserede tilgang og få inspiration til, hvad man kan teste og hvad man kan måle på,” siger Knud Høeg Rasmussen.

Han håber også, at en øget opmærksomhed på de mange overvejelser, der ligger bag korrekt drift af kunstgræsbaner, vil få flere beslutningstageres øjne op for, at kunstgræsbaner absolut ikke er vedligeholdelsesfri.

”Blandt politikere og beslutningstagere er der tit en overbevisning om, at kunstgræs ikke kræver nævneværdig drift. Det resulterer til tider i, at man prioriterer at anlægge kunstgræsbaner fremfor naturgræsbaner og ikke har blik for både de udfordringer og de omkostninger, som er forbundet med kunstgræs,” siger han.

Miniseminarer skal spare fagfolk for dyre lærepenge

Formålet med Maskiner under Broens miniseminarer er netop at gøre branchens nyeste viden og vigtigste erfaringer tilgængelige for landets fagfolk, forklarer formand for Maskinleverandørernes messeudvalg, Birger Pedersen, der desuden er direktør i Timan A/S.

”Miniseminarerne er sat i verden for at få bragt al den viden i spil, som er i branchen. Der er ingen grund til at alle skal begå de samme fejl og høste dyrekøbte erfaringer, når folk andre steder måske allerede har gjort arbejdet. Det gælder i særdeleshed for driften af kunstgræsbaner, hvor man eksempelvis kan blive tvunget til at lægge banen om, hvis man har driftet den forkert eller eksempelvis kørt med for tunge maskiner, og det kan blive rigtig, rigtig dyrt,” siger Birger Pedersen og pointerer, at miniseminaret om drift af kunstgræsbaner blot er en del af miniseminarernes samlede program med faglig videndeling. Resten af oplæggene vil blive offentliggjort løbende.

Miniseminaret ”Drift af kunstgræsbaner” vil blive afholde begge udstillingsdage – hhv. onsdag den 24. august kl. 13:30 og torsdag den 25. august kl. 10:00.

FAKTA: Maskiner under Broen – 24. til 25. august 2022

Maskiner under Broen er arrangeret af Maskinleverandørernes sektion 2 – Vej, Park & Anlæg og har været afholdt i 2016 og 2018. På grund af Coronasituationen blev messen i 2020 aflyst.

Udstillingen afholdes på arealerne under den nye Lillebæltsbro ved Middelfart, er gratis for fagfolk og er åben fra kl. 09:00 til 16:00 både onsdag den 24. august og torsdag den 25. august.

Se hele den interaktive standplan HER. OBS! Standplanen bliver løbende opdateret i takt med at nye udstillere kommer til. Indtil videre har 115 virksomheder købt en stand, hvilket er rekord for udstillingen.